Vi är Klyo

Ett konsultföretag inom utvärdering, utbildning och processtöd

Våra tjänster

Utvärdering

Vi arbetar med både kortare effektutvärderingar/slututvärderingar samt längre utvärderingar med fokus på både resultatuppföljning och lärande. Vår styrka är att synliggöra resultat och måluppfyllelse för att projektets deltagare, intressenter och finansiärer både ska kunna värdera och jämföra dem men andra satsningar samt lära och utvecklas. #Extern utvärdering #Följeforskning/Löpande utvärdering #Samhällsekonomisk utvärdering

Processtöd

I detta verksamhetsområde kan vi stötta utvecklingen av projektsatsningar och ansökningar men även finnas med över tid som ett löpande stöd till en projektledning. #Projektskrivning #Projektcoachning #Projektledningsstöd #Horisontella kriterier

Utbildning

I detta verksamhetsområde arbetar vi med både rena utbildningsinsatser samt workshops och seminarier. Vårt arbete kretsar kring hur vi skapar lyckade projekt eller satsningar. Vi kan bidra med att testa och tydliggöra en röd tråd från de problem och utmaningar som ska angripas med olika aktiviteter och därmed leda till uppsatta mål –”förändringsteori eller projektlogik”. Vi arbetar även med andra delar i projekt och satsningar som styrgrupper, implementering och samverkan. De senare genomförs oftast som lärande workshops. I våra utbildningar fokuserar vi på uppdragsgivarens behov och genomför alltid ett förarbete så att vi kan anpassa övningarna till att utgå ifrån den egna verksamheten. #Förändringsteori/projektlogik #Styrgruppsutbildning #LFA-utbildning #Implementering och samverkan

Säg hej!

Per-Anders Eriksson
Delägare & VD/CEO
+46 (0)70 680 27 89
per-anders@klyoconsulting.se
Jane Magnusson
Delägare
+46 (0)70 580 48 52
jane@klyoconsulting.se